N° 22

 

07.2017


HEMEL!
Wetenschap en Cultuur in het Koninklijk Paleis

In samenwerking met het Koninklijk Paleis van Brussel, nemen de Kanselarij van de Eerste Minister, de POD Wetenschapsbeleid (BELSPO) en de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) deze zomer opnieuw een initiatief waarmee ze een zo breed mogelijk publiek willen bereiken: de interesse voor kunst en wetenschap aanwakkeren via de ontdekking van ons federaal cultureel en wetenschappelijk erfgoed.
Lees meer...

CIEL!
Science et Culture au Palais royal
En collaboration avec le Palais royal de Bruxelles, le SPF Chancellerie du Premier Ministre, le SPP Politique scientifique (BELSPO) et les Établissements scientifiques fédéraux (ESF) renouvellent, cet été, une initiative qui répond aux attentes du grand public : s’ouvrir à l'art et à la science, par le biais de la découverte de notre patrimoine culturel et scientifique fédéral.
En savoir plus...

 

De Duitse negatieven van het KIK
Het Belgisch cultureel erfgoed door de lens van de bezetter

Precies honderd jaar geleden, in de zomer van 1917, startte de Duitse bezetter met de opmaak van de eerste nationale fotografische inventaris ooit van het Belgische artistieke erfgoed. Meer dan dertig Duitse kunsthistorici, architecten en fotografen, onder de leiding van Paul Clemen (1866-1947), conservator van het bouwkundige erfgoed in het Rijnland, gingen op pad om de belangrijkste monumenten en kunstwerken op Belgische bodem te fotograferen. De tentoonstelling De Duitse negatieven is open voor het publiek tot 17 september 2017 in het Warandepark in Brussel.
Lees meer...

Les clichés allemands de l'IRPA.
Le patrimoine artistique belge à travers l'objectif de l'Occupant

Il y a tout juste cent ans, à l’été 1917, l’occupant allemand entamait le premier inventaire photographique du patrimoine artistique belge à l’échelle nationale. Plus de trente historiens de l’art, architectes et photographes allemands, sous la direction de Paul Clemen (1866-1947), conservateur du patrimoine de Rhénanie, ont photographié les principaux monuments de Belgique.
L'expo Les clichés allemands est accessible au public jusqu'au 17 septembre 2017 au Parc de Bruxelles.
En savoir plus...


Om e-Science Connection niet meer te ontvangen klik hier.
Pour ne plus recevoir l'e-Science Connection merci de cliquez ici.