N° 14

 

09.2014


iPot, een innovatief platform voor een duurzame verhoging van de Belgische aardappelproductie
Op 1 juni 2014 is het iPot-project van start gegaan. Met dit project, gefinancierd door het Stereo-III-onderzoeksprogramma van het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO), wil de Belgische aardappelhandel en -verwerking, vertegenwoordigd door Belgapom, samen met onderzoekers uit Vlaanderen en Wallonië (VITO, CRA-W en ULg) inzetten op een duurzame verhoging van onze Belgische aardappelproductie.
Lees meer...

iPot, une plate-forme innovante pour une augmentation durable de la production belge de pommes de terre
Le projet iPot, financé par le programme de recherche STEREO III de la Politique scientifique fédérale (BELSPO), a démarré le 1er juin 2014. Mené par le secteur belge du commerce et de la transformation de la pomme de terre, représenté par Belgapom, en collaboration avec des instituts de recherche flamands et wallons (VITO, CRA-W et ULg), il a pour vocation d'accroître la production belge de pommes de terre de manière durable.
En savoir plus...

 

30 jaar RV Belgica!
De RV Belgica waakt dag en nacht over het wel en wee van onze Noordzee. Er komt een pak wetenschap aan te pas om die leefbaar en rendabel te houden. Maar na 30 jaar is er nood aan een nieuw onderzoeksschip - RV Belgica II - om de Noordzee blijvend te beschermen, een schip met plaats voor meer onderzoekers, nauwkeurige apparatuur en onbemande meetrobots.
Hoe dat allemaal zit, zie je in het animatiefilmpje How big is Belgica?

Le Belgica a 30 ans!
Jour et nuit, ce navire océanographique veille sur les destinées de cette « dixième province » battue par les flots qu’est la partie belge de la mer du Nord. Il faut une fameuse masse de connaissances scientifiques pour assurer la viabilité et la rentabilité de notre mer du Nord. Mais après 30 ans, il nous faut un nouveau navire de recherche, le RV Belgica II, pour continuer à protéger la mer du Nord, un navire avec de la place pour plus de scientifiques, des appareils de précision et des robots de mesure sans pilote. Découvrez tout cela dans le film d’animation How Big is Belgica?

 

 

Tentoonstelling "SHOCK! 1914"...
Met de tentoonstelling "SHOCK! 1914"… Wat als er morgen oorlog uitbreekt? duiken het Algemeen Rijksarchief, het SOMA en de Koninklijke Bibliotheek van België in hun collecties om het relaas te brengen van de trauma’s die de bevolking opliep tijdens de eerste weken van de Eerste Wereldoorlog, in de zomer en het najaar van 1914.
Lees meer...

Exposition "SHOCK ! 1914"...
Avec l’exposition "SHOCK ! 1914"… Et si la guerre commençait demain ?, les Archives générales du Royaume, le CEGES et la Bibliothèque royale exploitent leurs collections pour raconter les traumatismes vécus par la population durant les premiers jours de cette terrible guerre, à l’été et à l’automne 1914.
En savoir plus...

 

Night on M.A.R.S. (Music, Art, Research, Science): een volledig gratis evenement met als thema's muziek, kunst, onderzoek en wetenschap.
U kunt er onder andere een Science Apero bijwonen met als thema De wetenschap ten dienste van het misdaadonderzoek! Onderzoekers van de wetenschappelijke politie en experts werkzaam in laboratoria komen spreken over de verschillende stappen in een enquête en gebruiken daartoe echte cases. Ook andere opmerkelijke thema's komen aan bod, zoals de expeditie "Zoeken naar mieren in Papoea-Nieuw-Guinea" en het identificeren van species op basis van hun DNA.
Lees meer...

Night on M.A.R.S. (Music, Art, Research, Science): un événement entièrement gratuit dédié à la musique, à l'art, à la recherche et à la science.
Vous pourrez assister notamment à un Apéro-Science sur le thème de La science au service de l’investigation criminelle! Des investigateurs de la police scientifique ainsi que des experts travaillant en laboratoires viendront vous parler des différentes étapes d'une enquête en utilisant des cas réels. D'autres sujets étonnants seront abordés tels que l'expédition "Sur la piste des fourmis de Papouasie-Nouvelle-Guinée" et l'identification des espèces à partir de leur ADN.
En savoir plus...

 
Het BIRA viert zijn 50ste verjaardag
Op speciaal voor deze gelegenheid ontworpen webpagina's verneemt u alles over de 50ste verjaardag van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie. Vanaf nu tot de verjaardag zelf op 25 november 2014 worden er vijftig markante gebeurtenissen voorgesteld die de geschiedenis van het instituut illustreren. De interessante en aantrekkelijk voorgestelde informatie op deze website zal zeker de nieuwsgierigheid voor aeronomie aanwakkeren.
Lees meer...
L'IASB fête ses 50 ans
A cette occasion, l'Institut d'Aéronomie Spatiale de Belgique (IASB) vous accueille sur des pages web spécialement créées pour célébrer cet anniversaire. Depuis maintenant jusqu'au jour même de l'anniversaire, le 25 novembre 2014, cinquante évènements qui ont marqué l'histoire de l'institution, y seront racontés. Ce site regorge d'informations intéressantes et attrayantes et contribuera sans doute à éveiller la curiosité à l'égard de l'aéronomie.
En savoir plus...
 

Om de e-Science Connection niet meer te ontvangen klik hier.
Pour ne plus recevoir l'e-Science Connection merci de cliquez ici.