N° 13

 

07.2014


CEGESOMA: Tentoonstelling in het Koninklijk Paleis: "Albert en Elisabeth: een film van een koninklijk leven" (van 22 juli tot 7 september 2014)
Zoals elk jaar opent het Koninklijk Paleis in Brussel zijn deuren voor een zomertentoonstelling. In dit herdenkingsjaar van de Groote Oorlog, hebben het Paleis, de Kanselarij van de Eerste Minister en het Federaal Wetenschapsbeleid, de organisatie van de tentoonstelling over à supprimer “Albert en Elisabeth. Een film van een koninklijk leven” toevertrouwd aan Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij.
Het CEGESOMA werkte daarvoor samen met het Koninklijk Filmarchief en de Koninklijke Vereniging Dynastie en Cultureel Erfgoed. Op basis van een selectie van deels nooit eerder vertoonde filmbeelden wordt een kwarteeuw uit het leven van het koningspaar geschetst.
Lees meer...

CEGESOMA: Exposition au Palais royal: "Albert et Elisabeth: le film de la vie d'un couple royal"
(du 22 juillet au 7 septembre 2014)
Comme chaque année, le Palais de Bruxelles ouvrira ses portes au public durant l'été pour une exposition. En cette année de commémoration de la Grande Guerre, le Palais, la Chancellerie du Premier Ministre et la Politique scientifique fédérale ont confié au Centre d'Etudes et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines, en partenariat avec la Cinémathèque royale et l'Association royale Dynastie et Patrimoine culturel, la réalisation d'une exposition intitulée “Albert et Élisabeth: le film de la vie d'un couple royal”. " À partir d'une sélection de documents filmés, en partie inédits, c'est un quart de siècle de la vie des Souverains qui est évoqué.
En savoir plus...

 

De lancering van de 'Belgische' ATV 5 Georges Lemaître
ESA lanceerde op 30 juli de vijfde ATV, die "Georges Lemaître" werd gedoopt en die het internationaal ruimtestation ISS zal bevoorraden. De Belgische kosmoloog Georges Lemaître is de vader van de bigbangtheorie.
Lees meer...
en ook: blogs.esa.int/ATV/

Lancement de l'ATV-5 Georges Lemaître
Le 30 juillet, l’ESA a lancé le cinquième ATV, baptisé «Georges Lemaître», et dont la mission sera de ravitailler la station spatiale internationale (ISS). Le cosmologiste belge Georges Lemaître est connu comme le «père de la théorie du Big Bang».
En savoir plus...
et aussi: blogs.esa.int/ATV/

 

 

Hersenkronkels
Duik in jouw brein en dat van de dieren

Zijn mijn hersenen uniek? Zijn dieren intelligent? Hoe ziet mijn brein er uit? In de tentoonstelling Hersenkronkels ontdek je het brein, een orgaan met een uitzonderlijk aanpassingsvermogen. Exploreer verschillende breinen – onder meer dat van de slak, de bij, de aap, de mens - langs een parcours vol experimenten en verrassingen.
Lees meer...

À vos cerveaux!
Explorez votre cerveau et celui des animaux.

Mon cerveau est-il unique? À quoi ressemble-t-il? Les animaux sont-ils intelligents? L'exposition A vos cerveaux vous invite à découvrir cet organe aux capacités d’adaptation remarquable. Explorez les mondes des cerveaux: l’escargot, l’abeille, le singe, l’homme… au travers d’un parcours d’expérimentation et de découverte.
En savoir plus...

 

Programma voor ruimtevaartstages voor jonge Belgische ingenieurs en wetenschappers bij het Europees Ruimtevaartagentschap (ESA) gelanceerd
Een passie voor ruimtevaart, een master-diploma, nieuwsgierigheid, creativiteit, team spirit en interesse om te werken in een multiculturele omgeving horen allemaal in de bagage te zitten van jonge Belgische ingenieurs en wetenschappers die willen deelnemen aan het Belgian National Trainee Programme van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (BELSPO) en ESA.
Lees meer...

Un programme de formation en aérospatiale pour les jeunes ingénieurs et scientifiques belges lancé auprès de l'Agence spatiale européenne (ESA)
Une passion pour l'espace, un diplôme de niveau master, de la curiosité, de la créativité, un esprit d'équipe et de l’intérêt à travailler dans un environnement multiculturel, telles sont les qualités dont doivent disposer les jeunes ingénieurs et scientifiques qui souhaitent participer au Belgian National Trainee Programme du Service Public Fédéral de Programmation Politique scientifique (BELSPO) et l’ESA.
En savoir plus...

 

Om de e-Science Connection niet meer te ontvangen klik hier.
Pour ne plus recevoir l'e-Science Connection merci de cliquez ici.