N° 10

 

12.2013


Ontmoeting met Philippe Courard, Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid

Ongeveer een jaar geleden werd Philippe Courard staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid. Het ideale moment voor Science Connection om hem enkele vragen te stellen.
Lees meer...

Rencontre avec Philippe Courard Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique

Il y a presque un an, Philippe Courard devenait Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique. Le moment idéal pour Science Connection de lui poser quelques questions.
En savoir plus...

 

Toegankelijkheid in de federale musea
De Federale Wetenschappelijke Instellingen die afhangen van Federaal Wetenschapsbeleid bewaren een uiterst waardevol cultureel en wetenschappelijk erfgoed. Ongeveer 1,2 miljoen bezoekers komen elk jaar in contact met deze verzamelingen voor onderzoek of tijdens tentoonstellingen of andere publieksactiviteiten. Deze instellingen hebben ook een bijzonder aanbod ontwikkeld voor de meer kwetsbare groepen in onze samenleving.
Lees meer...

L'accessibilité dans les musées fédéraux
Les Etablissements scientifiques qui dépendent de la Politique scientifique fédérale conservent un très important patrimoine culturel et scientifique. 1,2 millions de visiteurs découvrent chaque année ces collections en faisant de la recherche ou en visitant les expositions et d'autres activités destinées au public. Ces établissements ont également développé une offre spéciale pour les groupes les plus vulnérables dans notre société.
En savoir plus...
 

Voedselveiligheid, een gedeelde zorg in België en China
Mycotoxineonderzoek moet globaal en interdisciplinair aangepakt worden om de nodige antwoorden te vinden. De belangrijkste doelstelling van het Belspo-bilateraleactiesproject 'Mycotoxins and mycotoxigenic fungi in China: analytical tools, dietary exposure and Fusarium diversity' is experten uit China en België samenbrengen rond het thema mycotoxinen en toxineproducerende schimmels.
Lees meer...

La sécurité alimentaire, un souci partagé en Belgique et en Chine
La recherche sur les mycotoxines doit être abordée d’une manière globale et interdisciplinaire afin de trouver les réponses nécessaires aux préoccupations de sécurité alimentaire. Le but principal du projet d'action bilatérale financé par Belspo 'Mycotoxins and mycotoxigenic fungi in China: analytical tools, dietary exposure and Fusarium diversity' est de réunir des experts en provenance de Chine et de Belgique autour du thème des mycotoxines et des champignons toxigéniques.
En savoir plus...

 

Het nieuwe Musée Fin-de-Siècle Museum
Op 6 december 2013 opende het Musée Fin-de-Siècle Museum de deuren en sindsdien kan het publiek kennismaken met een uitzonderlijke verzameling werken van Belgische kunstenaars als James Ensor, Fernand Khnopff, Léon Spilliaert, Victor Horta, Henry Van de Velde en Philippe Wolfers, maar ook van buitenlandse kunstenaars als Paul Gauguin, Auguste Rodin, Pierre Bonnard, Emile Gallé, Louis Majorelle en Alphonse Mucha...
Lees meer...

Le nouveau Musée Fin-de-Siècle Museum
Depuis le 6 décembre, on peut découvrir le Musée Fin-de-Siècle Museum et sa collection exceptionnelle d’œuvres d’artistes belges tels que James Ensor, Fernand Khnopff, Léon Spilliaert, Victor Horta, Henry Van de Velde, Philippe Wolfers,… et étrangers tels que Paul Gauguin, Auguste Rodin, Pierre Bonnard, Emile Gallé, Louis Majorelle et Alphonse Mucha...
En savoir plus...

 

Babydieren, een succesverhaal
Kinderen van 3 tot 8 jaar: het is een groep waarvoor de federale musea zelden tentoonstellingen organiseren. Ze komen dan ook massaal op bezoek in de expo Babydieren, die tijdens de eerste 7 maanden al meer dan 76 000 bezoekers mocht ontvangen! Vanwaar dit grote succes? Een gesprek met Cécile Gerin, conceptverantwoordelijke en coördinator van het project.
Lees meer...

Bébés animaux: un véritable succès
Clairement destinée à un public peu ciblé habituellement par les musées fédéraux, les 3-8 ans, l’exposition Bébés animaux est un véritable succès : plus de 76.000 de visiteurs à la mi-octobre. Rencontre avec Cécile Gerin, conceptrice et coordinatrice du projet.
En savoir plus...

 

De renovatie van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
Op 2 december sloot het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren zijn deuren voor een periode van drie jaar omwille van een grondige renovatie. Tijdens die periode zal het museum echter nooit helemaal gesloten zijn: het wetenschappelijk instituut blijft gewoon verder werken op de site in Tervuren en het museum wordt een pop-upmuseum dat op verschillende plaatsen tijdelijk zal opduiken. Een gesprek met directeur Guido Gryseels over het waarom van de renovatie en de museale activiteiten tijdens de sluiting.
Lees meer...

La rénovation du Musée royal de l’Afrique centrale
Le Musée royal de l’Afrique centrale (MRAC) a fermé ses portes le 2 décembre pour une période de trois ans, afin de se soumettre à une profonde rénovation. Mais durant cette période, le musée ne sera jamais vraiment fermé : l’institut scientifique continue de travailler normalement, sur le site de Tervuren, pendant que le musée devient 'musée Pop-up', apparaissant temporairement en divers endroits. Entretien avec le directeur Guido Gryseels sur le pourquoi de la rénovation, et sur les activités muséales qui se poursuivront durant la fermeture.
En savoir plus...


Om de eNewsletter van Science Connection niet meer te ontvangen klik hier.
Pour ne plus recevoir l'eNewsletter du Science Connection merci de cliquez ici.