N° 7

 

07.2013


Ook het Rijksarchief herdenkt 100 jaar Eerste Wereldoorlog!
De belangstelling van het Rijksarchief voor de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog dateert niet van gisteren. Onmiddellijk na het beëindigen van het conflict coördineerde de Commissie voor oorlogsarchieven een grootse campagne om de documenten over deze bijzondere episode uit de Europese en wereldgeschiedenis bijeen te brengen en te bewaren.
Lees meer...

Les Archives de l’Etat participent à la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale!
Le grand intérêt des Archives de l’Etat pour l’histoire de la Première Guerre mondiale n’est pas récent. Dès le conflit terminé, une formidable campagne de récolte d’archives fut organisée sous les auspices de la Commission des archives de la Guerre afin de préserver les documents concernant cette période particulière de l’histoire de l’Europe et du monde.
En savoir plus...
 

Het Legermuseum op oorlogsvoet
Honderd jaar ’14-‘18 in de collecties van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis.
Het Legermuseum (KLM) heeft een uitgebreid programma om de gebeurtenissen van een eeuw geleden voor het voetlicht te plaatsen. Niet alleen worden nieuwe tentoonstellingen voorgesteld, maar de herdenkingen geven ook aanleiding om zich grondig over een van ’s werelds grootste collecties te buigen.
Lees meer...

Le MRA Sur pied de guerre !
Centenaire ’14-‘18 au cœur du Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire
Le Musée royal de l’Armée (MRA) a élaboré un important programme d’activités visant à commémorer le centenaire de la Première Guerre mondiale. Au travers de nouvelles expositions et de multiples activités, le Musée offre une occasion unique de se pencher sur l’une des plus grandes collections au monde.
En savoir plus...

 

Het Muziekinstrumentenmuseum wint de Museumprijs 2013
De jury bewondert de volgehouden inspanning van dit museum om muziek en het erfgoed van de muziekinstrumenten zo dicht mogelijk bij een zo’n verscheiden mogelijk publiek te brengen. Reeds meer dan tien jaar ontvangt deze parel aan de Kunstberg in hartje Brussel zo’n 150.000 bezoekers per jaar. Die moet je verdienen!
Lees meer...

Le Musée des instruments de musique gagne le prix des Musées 2013
Le jury admire les efforts soutenus de ce musée pour rapprocher autant que possible de la musique et du patrimoine des instruments de musique un public des plus variés. Depuis plus de dix ans, cette perle du Mont des Arts au cœur de Bruxelles accueille quelque 150 000 visiteurs par an. Impressionnant !
En savoir plus...
 

DOCSAFE : Een universitair diploma in digitaal informatiemanagement
Bent u op zoek naar een opleiding in digitaal informatiemanagement, die zowel de organisatorische, de juridische als de technische aspecten behandelt?
DocSafe is het antwoord!
Lees meer...

DOCSAFE: Certificat inter-universitaire en management de l’information numérique
Vous êtes à la recherche d’une formation en management de l’information numérique, intégrant les aspects pratiques, organisationnels, juridiques et techniques?
DocSafe est la réponse à vos attentes!
En savoir plus...


Om de eNewsletter van Science Connection niet meer te ontvangen klik hier.
Pour ne plus recevoir l'eNewsletter du Science Connection merci de cliquez ici.