N° 6

 

03.2013


© Dinesh Cyanam

Federaal Wetenschapsbeleid:
jaarboek

Deze speciale editie van de e-newsletter Science Connection biedt een overzicht van de verschillende diensten van het Federaal Wetenschapsbeleid: de onderzoeksprogramma's, de O&O-indiciatoren, de Federale Wetenschappelijke Instellingen van de Pool Documentatie, de Pool Natuur, de Pool Ruimte en de Pool Kunst, maar ook thema's zoals de mobiliteit van onderzoekers komen aan bod.

U zal verrast zijn te vernemen hoe het Federaal Wetenschapsbeleid het zeer gevarieerde onderzoek weet aan te moedigen en dit in een internationale context. Het dynamisch openstellen en bereikbaar maken van het federale wetenschappelijke en culturele erfgoed voor de onderzoeksgemeenschap en het brede publiek vormt de leidraad.

Het zal u daarbij zeker niet ontgaan hoeveel disciplines uit zowel de exacte als de humane wetenschappen aan bod komen.

Lees meer...

Politique scientifique fédérale:
annuaire

Ce numéro spécial de notre e-newsletter vous offre un aperçu des réalisations de différents services de la Politique scientifique fédérale : les programmes de recherche, les indicateurs Recherche et Développement, les Etablissements scientifiques fédéraux du Pôle Documentation, du Pôle Nature, du Pôle Espace et du Pôle Art, mais également des thèmes tel que la mobilité des chercheurs.

Vous y verrez comment la Politique scientifique fédérale encourage et dynamise les recherches et leur insertion dans un cadre international, et encourage aussi une mise à disposition dynamique de la communauté des chercheurs et du grand public, du patrimoine culturel et scientifique fédéral.

Il ne vous échappera sans doute pas qu’un grand nombre de disciplines sont passées en revue aussi bien en sciences humaines qu’en sciences exactes.

En savoir plus...


Om de eNewsletter van Science Connection niet meer te ontvangen klik hier.
Pour ne plus recevoir l'eNewsletter du Science Connection merci de cliquez ici.