N° 4

 

01.2013


Eeuwenoud Cyprus: Wisselwerking van culturen
In de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) loopt nog een uitzonderlijke tentoonstelling over het eiland Cyprus van de voorgeschiedenis tot de Romeinse periode.
Maar liefst driehonderd oudheden, waarvan tweehonderd uit verzamelingen van de Cypriotische musea, worden voor het eerst aan het Belgische publiek voorgesteld.
Lees meer...

Chypre ancienne: le dialogue des cultures
Les Musées royaux d’Art et d’Histoire (MRAH) consacrent une exposition exceptionnelle à Chypre, de la préhistoire à l’époque romaine.
Ce sont trois cents pièces remarquables, dont deux cents proviennent de collections chypriotes, qui sont présentées pour la première fois au public belge à cette occasion.
En savoir plus...
 

Onbekende beelden, sterke verhalen. Belgen in oorlog
is de titel van een tentoonstelling in de Gentse Sint-Pietersabdij. Het is een productie van Historische Huizen Gent in samenwerking met het Instituut voor Publieksgeschiedenis van de UGent en het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA).
Dezelfde ploeg realiseerde in 2011 de in meerdere opzichten opzienbarende tentoonstelling Gekleurd verleden, met contrasterende persoonsverhalen uit de Tweede Wereldoorlog.
Lees meer...
Images inconnues, histoires insolites. Belges en guerre
Tel est le titre d'une nouvelle exposition qui se tiendra à l’abbaye Saint-Pierre de Gand. Il s’agit d’une production de Historische Huizen Gent, en collaboration avec l’Institut d’histoire publique de l’université de Gand et le CEGES.
La même équipe est à l’origine de l’exposition, remarquable à bien des égards, Passé coloré, élaborée à partir de récits personnels contrastés de la Seconde Guerre mondiale.
En savoir plus...
 
Prinses Marie-José. Tussen België en Italië. Een koninklijke garderobe
De laatste koningin van Italië noemt men ook wel eens de Meikoningin omdat zij maar gedurende die ene maand in 1946 koningin was en daarna in ballingschap moest vertrekken. Marie-José werd geboren in Oostende in 1906 als dochter van koning Albert I. Net zoals haar broer Leopold III heeft ook zij haar voorbestemde toekomst niet kunnen realiseren, hoewel het scenario ervan op voorhand was geschreven.
Lees meer...
La princesse Marie-José. Entre Belgique et Italie. Une garde-robe royale
La dernière reine d’Italie, connue sous le nom de ‘la Reine de Mai’, n’ayant régné que le seul mois de mai 1946 avant d’être bannie, naquit à Ostende en 1906. Fille du roi Albert Ier et sœur de Léopold III, elle partagea avec son frère le fait de ne pas avoir pu accomplir son destin dont le scénario semblait pourtant écrit d’avance.
En savoir plus...
 
De Nacht van de Onderzoekers 2012. Een overweldigend succes!
Wetenschap thuis: met succes geslaagd!
De zevende Belgische editie van de Nacht van de Onderzoekers met als titel “Wetenschap thuis”, georganiseerd door de Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie (DWTI) van het Federaal Wetenschapsbeleid (Belspo), was een groot succes!
Meer dan 8000 jongeren en volwassenen gingen op 6 plaatsen in België de wonderen van de wetenschap en de techniek ontdekken.
Lees meer...
La Nuit des chercheurs 2012. Un succès retentissant !
Science à la maison: mission réussie!
La septième édition de la Nuit des chercheurs intitulée “Science à la maison”, organisée par le Service d’information scientifique et technique (STIS) de la Politique scientifique fédérale (Belspo), a été un grand succès!
Plus de 8 000 jeunes et adultes se sont rassemblés en 6 lieux en Belgique pour découvrir les miracles de la science et de la technique.
En savoir plus...

 

Maar ook...

Mais aussi...


Internet, een Belgisch verhaal?
Het Mundaneum in Bergen

Naar aanleiding van de vieringen van 20 jaar web (1989-2009) en 30 jaar internet (1983-2013) loopt er aan de andere kant van de Oceaan een verwoed debat over de echte oorsprong van het internet.
Paul Otlet (1868-1944), de oprichter van het Mundaneum, was in juni 2012 zelf het voorwerp van een internationale mediacampagne
Lees meer...
Internet, une histoire belge ? Le Mundaneum à Mons
À l’heure où l’on célèbre les 20 ans du Web (1989-2009) et les 30 ans de l’Internet (1983-2013) se tient Outre-Atlantique un débat passionné sur les réelles origines de l’Internet.
Le fondateur du Mundaneum, Paul Otlet (1868-1944), faisait lui-même en juin 2012 l’objet d’une campagne médiatique internationale.
En savoir plus...

Om de eNewsletter van Science Connection niet meer te ontvangen klik hier.
Pour ne plus recevoir l'eNewsletter du Science Connection merci de cliquez ici.