N° 0

 

21.05.2012

Hierbij vind je de eerste eNewsletter van Science Connection !
Federaal Wetenschapsbeleid neemt je vijf maal per jaar mee op ontdekking in de wereld van Science Connection.
Voortaan krijg je ook een eNewsletter die je een voorsmaakje geeft van de papieren versie, maar ook wat info die niet in ons magazine wordt opgenomen.

Voici la première eNewsletter du Science Connection !
La Politique scientifique fédérale vous emmène cinq fois par an à la découverte de Science Connection.
Elle a décidé de vous faire parvenir une eNewsletter qui vous donnera un avant-goût de la version papier mais aussi de brèves informations qui n’ont pu trouver leur place dans notre magazine.


Een koninklijke bron voor Mercator
Op 25 april 2012 opende in de Koninklijke Bibliotheek van België een originele tentoonstelling met als titel Een koninklijke bron voor Mercator. Aanleiding voor deze tentoonstelling is de herdenking van de 500ste verjaardag van de geboorte van de grootste cartograaf uit onze streken, Gerard Mercator (1512–1594). Een van de belangrijkste bijdragen van Mercator tot de moderne cartografie is ongetwijfeld zijn ‘Atlas’. Bij het opmaken ervan raadpleegde hij verschillende cartografische bronnen.
Lees meer...

Une source royale pour Mercator
Le 25 avril 2012, la Bibliothèque royale de Belgique a inauguré une exposition originale intitulée Une source royale pour Mercator, organisée à l’occasion du 500e anniversaire de la naissance du plus grand cartographe de nos régions, Gérard Mercator (1512 – 1594). Son Atlas constitue incontestablement l’une des contributions majeures à la cartographie moderne. Pour le confectionner, Mercator recourut à différentes sources cartographiques.
En savoir plus...
 

GOAAAL ! Een eeuw Belgisch Voetbal
De Belgische Voetbalbond schonk in 2009 zijn historisch archief - bijna 400 meter - aan het Rijksarchief. Voordat de inventarisatie rond is en het archief toegankelijk wordt voor elke voetballiefhebber en historicus biedt de tentoonstelling GOAAAL! al een voorsmaakje.
Lees meer...
GOAAAL! Un siècle de football belge
En 2009, l’Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association a fait don de ses archives historiques - quelque 400 mètres linéaires - aux Archives de l’État. L’exposition GOAAAL! offre l’occasion de découvrir ces documents fascinants, avant même qu’ils ne soient inventoriés et rendus pleinement accessibles aux historiens et aux amateurs de football.
En savoir plus...
 
Urbanisme anno 2600 v.Chr.
Belgische archeologische expeditie ontdekt stad uit het Oude Rijk in Egypte.
Lees meer...
Urbanisme en l’an 2600 av. J.–C.
Une mission archéologique belge découvre une ville de l’Ancien Empire en Égypte.
En savoir plus...

 

Maar ook...

Mais aussi...


Iedereen kan de valken zien
Focus op het koppel slechtvalken in hun nest op de toren van de Sint-Michielskathedraal. Al acht jaar zijn ze weer op de afspraak… Een koppel slechtvalken broedt er op 3 eitjes en is vastbesloten er zijn jongen groot te brengen. Elke dag meer nieuws en meer rechtstreekse beelden op de site www.valkenvooriedereen.be
Faucons pour tous
Focus sur le couple de Faucons pèlerins qui niche au sommet de la cathédrale des Saints Michel et Gudule. Depuis huit ans, c’est devenu un véritable rendez-vous… un couple de Faucons pèlerins a choisi l’une des tours de la cathédrale des Saints Michel et Gudule pour y élever ses jeunes. Le couple a pondu 3 œufs Une info au jour le jour, des images en direct depuis le nid: sur le site www.fauconspelerins.be
 
Tentoonstelling
Klimaatverandering en werelderfgoedsites onder het wakende oog van satellieten

Maak bij een wandeling door het Jubelpark van de gelegenheid gebruik om deze wondermooie expositie van satellietbeelden te bezichtigen, en vertrek op een wereldreis langsheen een reeks uitzonderlijke sites, stuk voor stuk op een of andere manier bedreigd door klimaatverandering.
Lees meer...
Exposition
Les satellites surveillent les effets des changements climatiques sur les sites du patrimoine mondial

A l'occasion d'une promenade au parc du Cinquantenaire, profitez de cette très belle exposition et partez pour un voyage autour du monde au cours duquel vous découvrirez une sélection de sites exceptionnels, tous menacés d’une manière ou d’une autre par les changements climatiques.
En savoir plus...

Om de eNewsletter van Science Connection niet meer te ontvangen klik hier.
Pour ne plus recevoir eNewsletter du Science Connection merci de cliquez ici.